2018 birželio 18, Pirmadienis
ELEKTRONINIS DIENYNAS   DOKUMENTAI, PRAŠYMAI   PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS   MOKYKLINĖS UNIFORMOS
tamo   PARKERIS   priesmokiklinukai   MOKINIAi

 

 

 regmok
Spec
 
PAMOKŲ LAIKAS
 1. 8.05 - 8.50
2. 9.00 - 9.45
3. 9.55 - 10.40
4. 11.00 - 11.45
5. 12.05 - 12.50
6. 13.00 - 13.45
7. 13.55 - 14.40
PIRMADIENIAIS
1. 8.05 - 8.50
2. 9.00 - 9.45
3. 9.55 - 10.40
4. 11.00 - 11.45
        5. 12.05 - 12.35      
(klasės valandėlė)
6. 12.45 - 13.30
7. 13.40 - 14.25

 

Lego
 

VALGIARAŠTIS

 

VALGIARASTIS

 

 

 uz saugia lietuva rgb
stovykla2018

Projektai

1. Švietimo mainų paramos fondo Comenius daugiašalės partnerystės (Lietuva, Italija, Turkija, Suomija, Vokietija, Lenkija) projektas ,,Miškas pasakoje“ (2009-2011 m.).

2. ES projektas „Švietimo įstaigų administracinio personalo kvalifikacijos, žinių ir gebėjimų didinimas“ (2010 -2011 m.).

3. MTP + „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“.

4. MTP+ „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“.     
5. „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme “ (2013 -2014 m.)

Informaciją apie projektą galite rasti šiuo adresu http://www.mukis.lt/

6. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams projektas „Mes kartu…“ vykdomas pagal Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ įgyvendinimo VP1-2.3-ŠMM-05-K priemonę „Švietimo paslaugų sistemos prieinamumo didinimas specialiųjų poreikių asmenims (mokiniams ir kt.) ir švietimo pagalbos specialistams“.

Projekto trukmė: 2011 m. kovo mėn. – 2012 m. lapkričio mėn.Projekto dalyviai: Vilniaus karaliaus Mindaugo vidurinės mokyklos, Molėtų r. Dubingių pagrindinės mokyklos ir Molėtų r. Suginčių vidurinės mokyklos mokiniai.

7. Olweus patyčių prevencijos programa yra viena geriausiai žinomų patyčių prevencijos programų pasaulyje. Šios programos autorius - profesorius Dan Olweus iš Bergeno universiteto Norvegijoje, vienas pirmųjų pradėjo tyrinėti patyčių reiškinį dar septintajame dešimtmetyje. OPPP paremta daugiau nei keturiasdešimt metų trunkančiais tyrimais ir yra taikoma ne tik Lietuvoje, bet ir Norvegijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje, Švedijoje bei kitose šalyse. JAV "Smurto studijų ir prevencijos centras" ją priskiria vienuolikai geriausių pavyzdinių prevencinių programų pasaulyje.

Mokslinių tyrimų metu nustatyta, jog šios programos dėka mokinių, kurie tyčiojasi ar iš kurių yra tyčiojamasi, mokykloje sumažėja 20 – 70 proc., taip pat klasėje pagerėja socialinis mikroklimatas, padaugėja tvarkos ir disciplinos, atsiranda geresni tarpusavio santykiai, stiprėja teigiamas mokinių požiūris į mokyklą.

OPPP tikslas yra pakeisti nusistovėjusį požiūrį į patyčias ir pertvarkyti atmosferą mokykloje taip, kad sumažėtų patyčių atvejų. Kitaip nei dauguma trumpalaikių programų, kurios akcentuoja tik patyčias klasėse, OPPP susitelkia į patyčių, kaip platesnio masto reiškinio prevenciją. OPPP yra taikoma mokyklos, klasės ir individualiu lygmeniu, joje taip pat siekiama įtraukti ir tėvus. Ji tiksliai apibrėžia veiklas ir strategijas bei padeda kurti kolektyvinę viso mokyklos personalo kompetenciją kovojant su patyčiomis.

Šią programą Lietuvoje nuo 2008 m. vykdo Švietimo ir mokslo ministerija, o koordinuoja Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras.

Projekto trukmė mokykloje 2013 m. spalio mėn. - 2014 m. gruodžio mėn.

8. 2014-2015 m.m.  UPC projektas ,,Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“ (Projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-010), ilgalaikiai (3 mėn.) mokytojų mainų stažuotė (lietuvių – tautinių mažumų mokymo kalba mokykla) su Vilniaus r. Pagirių gimnazija. Stažuotėje Vilniaus r. Pagirių gimnazijoje dalyvavo lietuvių kalbos mokytoja Virginija Lazdauskienė. (Vadovė, mentorė – Vilniaus karaliaus Mindaugo mokyklos direktoriaus pavaduotoja Nerija Moskalionienė)

9. Mokyklos mokytojai: Nerija Moskalionienė (istorija), Loreta Vyšniauskienė (istorija), Vilma Kuliavaitė (anglų kalba), Jolanta Sereičikienė (etika), Kristina Vaitkienė (dailė) ir 7, 8, 10 klasių mokiniai dalyvauja  nacionaliniame 2015 metų  projekte Tolerancijos ugdymo centrams „Kas buvo Čijūnė Sugihara?“. Šio projekto iniciatorius  Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas (2015 m. rugsėjo mėn. - 2016 m. vasario mėn.)

Projekto aprašymas.

 

smm   vilnius logo     kuriame lietuvos ateiti     mtp   Tarptautine komi   olvejus    Gyvai      
                                 

logo01 upc  Mokytojo TV 2as   emokykla logo     
           


       i43stc7484 b
                                                                           

Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykla  
Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Mindaugo g. 9, 03225 Vilnius,

telefono Nr. 85 265 2383

el. p. rastine@karaliausmindaugo.vilnius.lm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių

asmenų registre, kodas 190005336

 
Naujienos
Kontaktai
Sporto salės užimtumas
Viešieji pirkimai

Finansinės ataskaitos

Tinklalapio žemėlapis
          

fcblogo

envelope4

Facebook

 

Parašykite

 

Naujienos